©  fotografie  2012
jan sobottkaRosa v. Praunheim
Rosa v. Praunheim  03/02/2016 Rosa v. Praunheim